Styczeń 8

Judaika, czyli o mnie

Będzie jak w CV, czyli bardzoooo oficjalnie  :mrgreen:

Od wielu lat zajmuję się dziedzictwem żydowskim, a szczególnie historią Żydów rybnickich, których losy staram się przybliżać m.in. poprzez prelekcje, udział w konferencjach, artykuły w prasie, Internecie – m.in. i na tym blogu.

GR 1

Gazeta Rybnicka February 2012

Nowiny 13.11.2013

20.02.2014 Wyklad UIIIW (7)

Muzeum Galicja Kraków 2015

Lecture in Rybnik library

Współprowadziłam m.in. spacery dla rybniczan w ramach cyklu „Przewodnik czeka w… Rybniku” organizowane przez Urząd Miasta Rybnik, PTTK, halo! Rybnik i serwis „Zapomnianego Rybnika”.

Walking tour Rybnik Jews April 2013

Speech at the Jewish cemetery during the walking tour in Januray 2013

3

Współpracuję z portalem „Wirtualny Sztetl” ,”Zapomniany Rybnik” , Domem Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach oraz genealogami z całego świata.

spotkanie Wodzisław

Za ratowanie dziedzictwa żydowskiego  otrzymałam w 2010 r., wraz z córką Magdą, dyplom przyznawany przez Ambasadora Izraela oraz Żydowski Instytut Historyczny.

Dyplom

Dziennik izraelski

Jestem współautorem przewodnika po zapomnianych cmentarzach Podkarpacia, który został wydany w Izraelu.

Book Meir Shilloh (6)